Kleineondernemersregeling

2 januari 2020

De kleineondernemersregeling (KOR) is per 1 januari 2020 veranderd. U kunt nu kiezen voor een vrijstelling voor de omzetbelasting (btw) als u in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet in een kalenderjaar hebt. Uw aanmelding moet uiterlijk 4 weken voor de ingangsdatum van uw aangiftetijdvak bij de Belastingdienst binnen zijn. Wilt u bijvoorbeeld meedoen vanaf 1 april 2020, dan moet uw aanmelding 3 maart 2020 binnen zijn. Tot 1 januari 2020 gold de oude kleineondernemersregeling.

De verschillen in grote lijnen:
  • De korting op de btw vervalt. U kunt vanaf 2020 dat bedrag niet meer terugvragen
  • De ontheffing van de administratieve verplichtingen vervalt
De nieuwe KOR is een vrijstelling voor de btw
  • Ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en BV's kunnen gebruik maken van de nieuwe KOR
  • U hebt een btw-identificatienummer
  • We kijken naar de hoogte van de omzet. Die mag niet hoger zijn dan € 20.000. Lees meer over Schatten van uw omzet
  • U doet geen aangifte meer
  • U stuurt geen btw-facturen meer. U hoeft voor de btw zelfs helemaal geen facturen meer te versturen
  • U rekent geen btw meer aan uw klanten en u trekt de btw die u betaalt ook niet meer af
Meedoen met de KOR

U kunt zich aanmelden voor de KOR met het aanmeldformulier. Als u vanaf 1 januari 2020 mee had willen doen, had uw formulier uiterlijk 20 november 2019 bij ons binnen moeten zijn. Als u zich na 20 november hebt aangemeld, verschuift de ingangsdatum op naar het eerstvolgende tijdvak.

Hulp nodig bij het schatten van uw omzet?

Om deel te mogen nemen aan de KOR, mag uw omzet niet boven de € 20.000 euro komen. Om uw omzet voor een kalenderjaar te schatten, kunt u gebruik maken van een handig hulpmiddel. We leggen daarin ook uit welke omzet meetelt voor de KOR. De overige voorwaarden om mee te kunnen doen, komen ook aan bod. Zo kunt u snel zien of u mee kunt doen. En wat dat voor u betekent.

Wat als uw omzet boven de € 20.000 komt?

Het kan natuurlijk gebeuren dat u meer gaat verdienen dan u in eerste instantie dacht. Misschien krijgt u meer of grotere opdrachten. En als uw onderneming groeit, groeit uw omzet ook. Dus als uw omzet boven de € 20.000 komt, is dat goed nieuws. U kunt dan alleen niet meer meedoen met de KOR. U moet vanaf dat moment uw klanten weer btw-facturen sturen. En u gaat weer aangifte doen en btw betalen. Daarom is het belangrijk dat u dat snel aan ons doorgeeft met het afmeldformulier.

Meer over de KOR

Lees meer informatie over wat meedoen met de KOR betekent, wat overwegingen kunnen zijn om wel of niet mee te doen en een aantal praktijkvoorbeelden. Lees ook hoe u zich kunt aanmelden en afmelden voor de KOR.

Administratiekantoor Stoffelsma